Disclaimer


De inhoud van de door deurbeldesign.nl gepubliceerde en samengestelde pagina's is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

deurbeldesign.nl stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website deurbeldesign.nl doen dat geheel op eigen risico.

deurbeldesign.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via deurbeldesign.nl bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Disclaimer hyperlinks:

Door een uitspraak van 12 mei 1998 heeft het Duitse gerechtshof in Hamburg besloten dat men door het aanbrengen van links medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte sites. Dit kan - volgens het gerechtshof - alleen verhinderd worden door zich uitdrukkelijk van de inhoud te distantieren.

Voor alle links geldt: Wij willen uitdrukkelijk onderstrepen dat wij geen enkele zeggenschap hebben over de linktekst, de vormgeving, eventuele inbreuk op geldende rechten, inclusief merk- en handelsnaamrechten en de inhoud van de gelinkte pagina's. Hierbij distantieren wij ons uitdrukkelijk van alle linkteksten alsmede van de inhoud van de websites waarnaar op deze homepage verwezen wordt.

Deze verklaring geldt voor alle links op onze website en voor de inhoud van alle pagina's die aan onze website gekoppeld zijn d.m.v. een banner, tekst of links. Tijdens het lezen van deze pagina's of het gebruiken van deze links dient u zich hiervan bewust te zijn!

Deurbel Kopen Home

 Toppers

art. 908

RVS deurbel

185 x 75 x 45 mm

69,- EURO

art. 305304

Huisnummer 5

H 30cm Dikte 3mm

bussen + stiften

42,- EURO

art. 907

RVS deurbel doorsnede 96x12mm

vanaf 55,- EURO